Yıllık B Planı Ferdi Kaza Sigortası

Gulf Sigorta’nın özel olarak sunduğu B Planı Ferdi Kaza Sigorta paketi ile kişinin kendisini ve sevdiklerini koruma altına alması artık hem çok kolay hem de çok güvenli. B Planı Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde iş yerinde ve özel hayatında meydana gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve yaralanma durumlarını kapsar.

Ferdi Kaza Sigortaları kategorisinde yer alan Beklenmedik Kaza Sigortası ile;
– Evde
– İş yerinde
– Seyahat ederken

kısacası her yerde meydana gelebilecek trafik kazası, düşme, burkulma, kene ve böcek sokması, yanma gibi kazalardan, deprem ve kapkaç durumları da dahil her türlü kazaya karşı koruma sağlanmaktadır.

B Planı Ferdi Kaza Sigortası Neden Önemlidir?

B Planı Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi, poliçe teminatı kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi, bir kaza sonucunda anında veya kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalması, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşmesi durumlarında tazminat sağlamaktadır.
Kaza sonrasında tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne 60 gün ile sınırlı olmak üzere gündelik tazminat ve/veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde oluşmuş tedavi masraflarının (hastane, doktor, ilaç, röntgen gibi) poliçe teminat limitleri dâhilinde ödenmesine yönelik kazaen ölüm, sakatlık, tedavi ve gündelik tazminat teminatları sunulmaktadır.
B Planı Ferdi Kaza Kaza Sigortası; burkulma, kırık, çıkık, ev kazaları, trafik kazaları gibi günlük yaşantıda başa gelebilecek bir çok riske karşı 7 gün/24 saat boyunca, dünyanın her yerinde, tüm hastanelere hastaneye gitme imkanı veren bir koruma paketidir.

Poliçenin Genel Özellikleri

* 7 gün / 24 saat
* Dünyanın her yerinde (Irak ve Afganistan hariç) geçerlidir
* Ekonomik ve avantajlı prim seçeneği
* Sağlık kontrolü koşulu yoktur
* 18-69 yaş arasındaki kişiler poliçeden faydalanabilir
* Tedavi masrafları teminatı için herhangi bir katılım payı ödenmez
* Sigortalı istediği kuruma gidebilir, kendisine ödeme fatura karşılığı yapılır.

Önemli Bilgiler

Kaza nedir ve neler kaza kapsamında kabul edilir?
Sigortalının iradesi dışında gelişen ani ve beklenmedik bir olay sonucu vefat etmesine, sakat kalmasına, yaralanmasına sebep olan olaylara “kaza” denir. Trafik kazaları, ev kazaları, ani ve beklenmedik şekilde oluşan gazların teneffüsünden oluşan zehirlenmeler, yanıklar, yılan ve haşere sokması sonucunda yaşanan zehirlenmeler, ısırılma sonucunda oluşan kuduz ile kapkaç, terör ve halk hareketleri gibi hadiseler neticesinde meydana gelen yaralanmalar kaza kapsamında kabul
edilmektedir.

Neler Kaza Kapsamında Değildir?

– Her türlü hastalık ve sonuçları
– Kaza sonucu olmayan sıcaklık, donma, güneş çarpması
– İntihar veya intihar teşebbüsü
– Belirgin sarhoşluk veya uyuşturucu, ilaç ve zararlı madde kullanımı sonrasında yaşanan kazalar
– Kaza sonucu olmayan cerrahi müdahalelere ilişkin tazminat talepleri
– Grev, savaş ve halk hareketlerine katılım
– Suç (cinayet) işlemek

Ana Teminatlar

– Yaşam Kaybı: Sigortalı’nın poliçe kapsamına giren bir kaza neticesinde anında veya kaza tarihini takip eden 1 yıl içinde vefat etmesi sonucunda poliçede gösterilen menfaattarlara ,yoksa yasal hak sahiplerine ödenecek tazminattır.
– Sürekli Sakatlık: Sigortalı’nın poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda anında veya kaza tarihini takip eden 2 yıl içinde sürekli sakat kalması halinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen sakatlık oranları dâhilinde kendisine ödenecek tazminattır.

Ek Teminatlar

Tedavi Masrafları: Kaza neticesinde Sigortalı’nın yaralanması halinde poliçe, teminat limitleri dâhilinde tedavi için yapılan hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diğer tedavi masraflarını kapsamaktadır. Tedavi masrafları teminatı, sağlık sigortasından farklı olarak kaza sonucu oluşan
herhangi bir yaralanmada hastane sınırlaması olmaksızın tedavi olanağı sunmaktadır.
Gündelik Tazminat: Sigortalının kaza sonucu yaralanması nedeni ile bir hastanede yatarak tedavi edilmesi durumunu kapsamaktadır. 1 günlük tenzili muafiyetten sonra sigortalının hastanede yatılan maksimum 60 güne kadar her gün için ödenen tazminattır.

GULF Sigorta Ürünleri İle Hayatınızı Güvence altına Alın!