KULLANICI SÖZLEŞMESİ

“Avrupa – AİLEMCARD” PROGRAMI KULLANIM ŞARTLARI
İşbu “AVRUPA – AİLEMCARD” programı kullanım şartları (bundan böyle “AVRUPA – AİLEMCARD” kullanım şartları” olarak anılacaktır) Medicalone Sağlık Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ( bundan böyle “Medicalone” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte olan programın (bundan böyle “AVRUPA – AİLEMCARD” olarak anılacaktır) üyeleri için, üyelerine sunulan somut ve/veya soyut fayda sağlayacak “AVRUPA – AİLEMCARD” hizmet ve fırsatlarından yararlanma şartlarını açıklamaktadır.
1. TANIMLAR :
“AVRUPA – AİLEMCARD” kullanım şartlarında yer alan;
“AVRUPA – AİLEMCARD” Programı : Programa web sitesi üzerinden veya mobil uygulamayı indirmek suretiyle üye olan gerçek kişilere, programa dahil olan ÜYE İŞYERLERİNDE ayrıcalıklar, fırsatlar, indirimler, kampanyalar ve bunlara ilişkin duyurular ile ÜYE İŞYERLERİ kapsamında satılan ürün ve hizmetler ile ilgili bilgiler sunan pazarlama programını,
ÜYE : “AVRUPA – AİLEMCARD” Programı kullanım şartlarını kabul eden ve “AVRUPA – AİLEMCARD” a üye olan daimi ikametgahı Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırları dışında olan gerçek kişiyi
ÜYE İŞYERİ : “AVRUPA – AİLEMCARD” bünyesinde ÜYELER’e somut ve/veya soyut faydalar sağlamak üzere “AVRUPA – AİLEMCARD” ile sözleşme imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,
HİZMETLER : “AVRUPA – AİLEMCARD” veya “ÜYE İŞYERİ” tarafından sunulan “AVRUPA – AİLEMCARD” üyelerinin faydalanacağı hizmetleri
“AVRUPA – AİLEMCARD” KARTI : “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından ÜYELER’e uygun görüldüğü taktirde dağıtabilecek olan fiziki veya sanal kartları
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
WEB SİTESİ : “AVRUPA – AİLEMCARD” kapsamında alınacak olan hizmetlere ve ürünlere ilişkin kampanya ve bildirimlerin yer aldığı web sitesini,
MOBİL UYGULAMA: “AVRUPA – AİLEMCARD” kapsamında alınacak olan hizmetlere ve ürünlere ilişkin kampanya ve bildirimlerin yer aldığı farklı işletim sistemleri üzerinden indirilebilecek olan mobil platformu
İLETİŞİM MECRALARI : “AVRUPA – AİLEMCARD” web sitesi, : “AVRUPA – AİLEMCARD” mobil uygulaması, ÜYE İŞYERLERİ, elektronik posta, kısa mesaj, telefon, posta, ÜYE İŞYERLERİ tarafından sağlanan, reklam mecraları gibi tüm etkileşim mecralarını ifade etmektedir.
ÜYE, “AVRUPA – AİLEMCARD”’a üye olarak, işbu “AVRUPA – AİLEMCARD Kullanım Koşulları” nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını, “AİLEMCARD” üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÜYE, “AVRUPA – AİLEMCARD” kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üye olabilmesi için gerekli olan kişisel verileri, alışveriş, rezervasyon bilgileri, web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, ÜYE’nin izin vermesi halinde konum verisi; ÜYE’ye özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistem gereği olarak “AVRUPA – AİLEMCARD”’a aktarılmakta ve “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından işlenmektedir. ÜYE’nin, ÜYE İŞYERLERİ tarafından ÜYELER’e sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin ÜYE İŞYERLERİ’nden “AVRUPA – AİLEMCARD”’a aktarılması ve işlenmesi zorunludur.
“AVRUPA – AİLEMCARD” kapsamında “ÜYELER”’e fayda sağlayan ÜYE İŞYERLERİ ile “AVRUPA – AİLEMCARD” kapsamında ÜYELER’in farklı faydalar sağlayabileceği bir değişiklikler gerçekleşebilecek olup, işbu husus “ÜYELER” tarafından peşinen kabul edilmiştir.

2. “AVRUPA – AİLEMCARD” ÜYELİĞİ
2.1. İşbu kullanım şartlarını düzenleyen kullanıcı sözleşmesinde belirtildiği üzere daimi ikametgahı Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırları dışında olan ve reşit olduğu ile verilen hizmetleri satın alabileceğini kabul beyan ve taahhüt eden gerçek kişi olan “ÜYELER” “AVRUPA – AİLEMCARD” programına web sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden Avrupa – Ailemcard tarafından belirlenen yıllık üyelik bedelini ödeyerek üye olabilirler.
2.2. ÜYELER’in, “AVRUPA – AİLEMCARD” özelliklerinden, ÜYE İŞYERİ kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına “AVRUPA – AİLEMCARD” uygulamasını yükleyerek veya “AVRUPA – AİLEMCARD” web sitesi üzerinden erişim sağlayarak kendilerinden alınacak verileri ve “AVRUPA – AİLEMCARD” uygulamasının kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve “AVRUPA – AİLEMCARD” Kullanım Şartları’nı kabul etmelerinin yanı sıra, “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya “AVRUPA – AİLEMCARD” uygulaması üzerinden gönderilecek şifre veya kodları “AVRUPA – AİLEMCARD” uygulamasına girmeleri ya da Üye İşyerlerinde göstermeleri veya “AVRUPA – AİLEMCARD” kartını göstermeleri gerekir. İşbu şifre, kod ve kısa mesajların gönderilebilmesi için aktif bir internet bağlantısı ile “AVRUPA – AİLEMCARD” uygulamasının kullanılabilir olması ile kısa mesaj iletişim sisteminin açık olması gerekmektedir.
2.3. “AVRUPA – AİLEMCARD”’a giriş yapılabilmesi için ad, soyad, ikamet adresi, cep telefonu, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet gibi kişisel verilerinin ÜYE tarafından doğru bir şekilde girilmesi zorunludur. “ÜYE” tarafından gerçekleştirilen üyelik esnasında verilen bilgilerin doğru olduğu ve bu verilerde değişiklik gerçeklemesi halinde ilgili değişiklikler ile ilgili güncelleme yapacağını, bahsi geçen güncellemelerin gerçekleştirilmemesi veya bilgilerde hata olması halinde doğabilecek zararlardan ve elde edinilen hakların sona ermesinden “AVRUPA – AİLEMCARD” ve “ÜYE İŞYERLERİNİNİN” sorumlu olmadığını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
2.4. “AVRUPA – AİLEMCARD”’a üyelik sırasında “ÜYE” cep telefonu ve /veya e-posta adresine gelen ve sisteme giriş için gerekli kodu üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve/veya kullandırmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. “AVRUPA – AİLEMCARD”’a özel ayrıcalıkların “ÜYE” tarafından üçüncü kişilere kullandırılması halinde “ÜYE” kazanmış olduğu her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını ve doğan ve/veya doğabilecek tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.5. “AVRUPA – AİLEMCARD”’a üye olan “ÜYE” sistem tarafından kendisine sağlanacak olan her türlü yararı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez devredemez veya satamaz. Bahsi geçen hususun tespiti halinde “AVRUPA – AİLEMCARD”’ın sağlanan yararı ve/veya üyeliği feshetme hakkına sahiptir.
“ÜYE” böyle bir durumun tespiti halinde doğan ve’veya doğabilecek tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.6. Medicalone Sağlık Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, “AVRUPA – AİLEMCARD”’ın kullanım koşullarını değiştirme ve “AVRUPA – AİLEMCARD” sistemini durdurma hakkına sahiptir. İşbu husus “ÜYE” tarafından peşinen kabul edilmiştir.
2.7. “ÜYELER”e yapılacak olan bildirimler ve/veya iletiler mobil uygulamada, web sitesinde yayınlandığı ve/veya “ÜYE” tarafından üyelik esnasında bildirilen cep telefonuna kısa mesaj veya e-posta adresine e-posta olarak gönderildiği anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Bahsi geçen bildirimlere “ÜYE” tarafından ulaşılamaması nedeniyle doğacak olan tüm olumsuz sonuçların sorumluluğu “ÜYE”’ye aittir.

3. KULLANIM ŞARTLARI :
3.1. “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından “ÜYE İŞYERİ” aracılığıyla “ÜYELERE” sağlanan hizmetlerden “ÜYELERİN” yararlanabilmesi için “ÜYELERİN” “ÜYE İŞYERLERİNE” mobil uygulama üzerinden kendilerine gönderilen kodların ve/veya kısa mesaj olarak gönderilen kodların veya “AVRUPA – AİLEMCARD”’ın “ÜYE İŞYERİNE” ibraz edilmesi gerekmektedir. (BURAYA CEP TELEFONU NUMARASI YAZILABİLİR, FAKAT BURADA BİR HUSUS VAR ŞÖYLE Kİ SMS ATILACAKSA YURTDIŞINA ATILACAK SÜREKLİ BU FAZLA BİR MALİYET DOĞURABİLİR.). “ÜYE” kendisine iletilen kodların ve şifrelerin kullanımından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından “ÜYE”’ye bir “AVRUPA – AİLEMCARD KARTI” verilmesi durumunda, “ÜYE” kendisine verilen bu kartın saklanmasından ve kullanımından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu kartın çalınması veya kaybolması durumunda “ÜYE” “AVRUPA – AİLEMCARD” çağrı merkezini arayacak bildirimde bulunmak zorundadır. Böyle bir durumun olması halinde “ÜYE” doğan ve/veya doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından “ÜYELER”’ e sağlanan hizmetler “ÜYELER” arasında farklılık gösterebilir. Buna ek olarak “ÜYE İŞYERİ” ve/veya “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından herhangi bir neden belirtilmeksizin “ÜYE”’ ye hizmet sağlanamayan durumlar oluşabilir. “ÜYE” işbu hususları peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. “AVRUPA – AİLEMCARD” aracılığıyla “ÜYE İŞYERLERİ” tarafından “ÜYELERE” sağlanacak hizmetlerin türü, miktarı, geçerlilik süresi “ÜYE İŞYERİ” tarafından belirlenecek olup, “ÜYELER” belirtilen bu hizmetleri ancak belirlenen süre içerisinde ve belirlenen şartlarda kullanılabilir. “AVRUPA – AİLEMCARD” ve “ÜYE İŞYERLERİ” tarafından işbu süreler ve şartlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir. “ÜYELER” bahsi geçen hizmet ve kampanyaları web sitesi üzerinden veya mobil uygulamadan takip etmek zorunda olup, “AVRUPA – AİLEMCARD” ve/veya “ÜYE İŞYERİ” personelleri tarafından işbu hususlar hakkında “ÜYEYE” bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
“ÜYELERE” ilişkin kişisel veriler “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ kapsamında işlenmekte olup, işbu sözleşme ilişkisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve bu verileriniz üzerindeki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik Politikası” ve “Çerez Politikası”’nı inceleyebilir ve info@ avrupa – ailemcard.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar üyenin Avrupa – Ailemcard tarafından belirlenen yıllık üyelik ücretini ödediği sürece yürürlükte kalacaktır. “AVRUPA – AİLEMCARD” üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. “ÜYELER” “AVRUPA – AİLEMCARD” kullanım şartlarının herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda “AVRUPA – AİLEMCARD” ve/veya “MEDİCALONE”’dan herhangi bir tazminat ve bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. DİĞER HÜKÜMLER
6.1. ÜYE”, internet sitesini ve mobil uygulamayı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
6.2. “ÜYE”, internet sitesini ve mobil uygulamayı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
6.3. “AVRUPA – AİLEMCARD” internet sitesinde ve mobil uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin “AVRUPA – AİLEMCARD” ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. “AVRUPA  – AİLEMCARD”’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.4. “AVRUPA – AİLEMCARD”, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. “ÜYE”, internet sitesinin veya mobil uygulamasın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden “AVRUPA – AİLEMCARD”’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
6.5. “ÜYE”, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “ÜYEYE” aittir.
6.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup “AVRUPA – AİLEMCARD” bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, “AVRUPA – AİLEMCARD”’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
6.7. “AVRUPA – AİLEMCARD”’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, “AVRUPA – AİLEMCARD”’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
6.8. “AVRUPA – AİLEMCARD”’ın internet sitesi ve mobil uygulamasının yazılım ve tasarımı “AVRUPA – AİLEMCARD” mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
6.9. “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından internet sitesinin ve mobil uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
6.10. “AVRUPA – AİLEMCARD” üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya “AVRUPA – AİLEMCARD” ‘a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) “AVRUPA – AİLEMCARD” web sitesi ve mobil uygulaması ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
6.11. “AVRUPA – AİLEMCARD” web sitesinin ve mobil uygulamasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda “ÜYE” web sitesi’ne ve mobil uygulamaya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
6.12. “AVRUPA – AİLEMCARD” web sitesinin ve mobil uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya web sitesi ve mobil uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
6.13. “AVRUPA – AİLEMCARD”, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
6.14. “AVRUPA – AİLEMCARD”, herhangi bir zamanda web sitesi ve mobil uygulama dahil olmak üzere sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
6.15. Taraflar, “AVRUPA – AİLEMCARD”a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
6.16. “AVRUPA – AİLEMCARD”, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
6.17. “AVRUPA – AİLEMCARD” ve “ÜYE İŞYERİ” tarafından hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli “ÜYE” bilgileri “AVRUPA – AİLEMCARD” tarafından “ÜYE İŞYERİ” ile paylaşılabilir. İşbu husus “ÜYE” tarafından kabul edilmiştir. “AVRUPA – AİLEMCARD”, “ÜYE” ile “ÜYE İŞYERİ” arasında, “ÜYE” bilgilerinin paylaşımından doğabilecek “AVRUPA – AİLEMCARD” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.
6.18. “ÜYE İŞYERLERİ”’nden alınacak olan hizmetler, ürünler ve bağlantılı işlemler “AVRUPA – AİLEMCARD” dışında ve doğrudan “ÜYE” ile “ÜYE İŞYERİ” arasında olup, işbu hizmet ve ürün alımına ilişkin tüm bedeller “ÜYE”’ye aittir. “AVRUPA – AİLEMCARD” hiçbir şekilde “ÜYE” veya “ÜYE İŞYERİ”’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı veya temsilcisi değildir. Dolayısıyla “ÜYE” ve “ÜYE İŞYERİ” arasında doğabilecek olan ihtilaflarda bir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur. “ÜYE İŞYERİ” tarafından “ÜYE”’ye sağlanan hizmet veya ürünlerin sağlanamamasından dolayı “AVRUPA – AİLEMCARD” hiçbir şekilde sorumlu değildir. İşbu husus “ÜYE” tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

7. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu Kullanıcı sözleşmesi ve kullanım koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.