Avrupa – AilemCard®’a üye olun, seyahat sağlık sigortanızı Gulf Sigorta güvencesi ile ücretsiz alın!

Seyahat Sağlık Sigortası
TEMİNATLAR TEMİNAT BİLGİLERİ
Kaza ve/veya Hastalık Sonucu Tedavi Masrafları 15.000 TL
Acil Tıbbi Nakil 15.000 TL
Cenazenin Ülkesine İadesi 10.000 TL
COVID 19 – Günlük Hastane Tazminatı* 2.500 TL
(10 güne kadar günlük 250TL)
GULF SİGORTA ASİSTANS HİZMETLERİ Dâhil

TEMİNATLAR

Acil Durumda Tedavi Masrafları
Seyahatiniz esnasında önceden var olan bir durumdan kaynaklanmadıkça, ciddi bir yaralanma ya da ani hastalığın tedavisi için teminat limitlerinde belirtilen azami sınırlara kadar her bir vaka için belirtilen muafiyet doğrultusunda yaptığınız tıbbi bakım giderleriniz ödenecektir.

Acil Durumda/Taburcu Halinde Hasta Nakli
Kazaen yaralanma ya da geçmişten gelmeyen ve akut olan hastalık sigortalıyı bulunduğu yerden naklini gerektiriyorsa, teminat limitlerinde gösterilen azami limitlere kadar makul ve mutad giderler tarafımızdan karşılanacaktır.

Cenazenin Daimi İkametgâhına İadesi
Sigortalının vefat etmesi halinde, cenazenin kendi daimi ikametine iadesi ve defin masrafları ile ilgili olarak teminat limitleri dâhilinde makul ve mutad giderler tarafımızdan ödenecektir.

COVID 19 – Günlük Hastane Tazminatı
Sigortalının sigorta kapsam dönemi içinde sadece COVID-19 salgın enfeksiyonu dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde hastanede yatarak tedavi edilmesi halinde, poliçede belirtilen Günlük Hastane Tazminatı, hastanede yatarak tedavi gördüğü her tam gün (24 saat) için azami on (10) güne kadar sigortalıya ödenecektir. Yatarak asgari 24 saat tedavi görülmüş olması koşulu ile sigortalının poliçe teminat limitleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı salgın hastalık kriterlerine uygun, hastanede yatarak tedavi olduğu her tam gün için birinci (1) gün itibarı ile günlük tazminat ödenmesi gerçekleştirilir. Sigortalının hastanede yatarak tedavi olduğunun ve yatarak tedavinin tıbben gerekli olduğunun yetkili doktor tarafından bir rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Hastaneye giriş ve çıkış tarihlerini ortaya koyan fatura eşliğinde hasar bildiriminde bulunulmalıdır. Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yaptığı ilk (1) gün teminat kapsamı haricidir.

24 SAAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Gulf Sigorta Asistans Servisi, aşağıdaki hizmetleri temin edecektir:
Tıbbi Danışmanlık / Yardım: Başınıza gelen bir kaza ya da hastalık sonucu tıbbi bir acil durum hakkında Gulf Sigorta Asistans Servisi’ne durumu bildirir bildirmez, Gulf Sigorta Asistans Servisi bulunduğunuz yerdeki tıp merkezi ile temas kuracak ve alınacak önlemi saptamak üzere orada bulunan doktor ile durumu görüşecektir. Eğer mümkünse ve uygunsa, alınacak önlem ile ilgili olarak bir karara varmada yardımcı olmak üzere aile doktorunuz ile temas kurulacaktır. Gulf Sigorta Asistans Servisi, daha sonra, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, yerel bir doktorun önerilmesi ve bulunması ile uygun gördüğü bir hastanenin ayarlanması dâhil, gerekli olan her türlü tıbbi acil durum yardımını organize edecektir.

Tıbbi Nakil Hizmetleri: Gulf Sigorta Asistans Servisi tıp kurulunun kanısına göre, eğer tedavi için sigortalının başka bir yere nakledilmeniz ya da kendi ülkenize geri götürülmeniz tıbben uygun bulunursa, Gulf Sigorta Asistans Servisi durumunuzun ciddiyetinin tıbben değerlendirilmesi sonuçlarına dayanarak, size en uygun yöntemlerde tıbbi nakil işini ayarlayacaktır.

Bu yöntemlere; hava ve kara ambulansı, normal uçak, demiryolu araçları ya da diğer uygun araçlar dâhildir. Ulaşım ve varış yerine ilişkin kararlar, Gulf Sigorta Asistans Servisi tarafından alınacaktır.

Cenazenin Kendi Ülkesine Gönderim Hizmetleri: Gulf Sigorta Asistans Servisi, bu hizmet anlaşması yürürlükte iken, ölümünüz halinde cenazenizin kendi ülkenize gönderilmesi için gerekli olan tüm düzenlemeleri yapmayı kabul etmektedir.

Hukuki Yardım: Size atfedilen sorumluluktan dolayı herhangi cezai olmayan bir hareketten ötürü tutuklanmanız ya da tutuklanma tehdidi altında olmanız durumunda, Gulf Sigorta Asistans Servisi eğer arzu edilirse, sizi mahkemelerde temsil edecek avukatların isimlerini size verecektir.

Kayıp Bagaj ya da Kayıp Pasaport: Kendi ülkeniz dışında iken, eğer Gulf Sigorta Asistans Servisi’ne bagaj ya da pasaportunuzun kaybolduğunu bildirirseniz, Gulf Sigorta Asistans Servisi ilgili makamlarla temas kurup yenilenmesi için gerekli talimatı almak suretiyle size yardımcı olacaktır.

GENEL YARDIM

Gulf Sigorta Asistans Servisi, acil durumlarda çeviri ve iletişim için size yardım edecek bir merkezdir. Gulf Sigorta Asistans Servisi, seyahat sorunlarınıza yardımcı olabilecek konsolosluklar, resmi kurumlar, çevirmenler ve diğer hizmet kurumları ile temas kurmada ve onların hizmetlerinden yararlanmada size yardımcı olmayı kabul etmektedir. Ayrıca, Gulf Sigorta Asistans Servisi daimi ikametgâhınıza döndüğünüzde, sigorta tazminat talebinde bulunmanızı kolaylaştırmak için, sigorta koordinasyonu sağlayacak, tazminatın teyid edilmesine dayalı olarak tıbbi hizmet veren kuruma ödeme yapılmasını garanti altına alacak ve ödemeleri, belgeleri ve çeviri işlerini koordine edecektir.

Seyahat Öncesi Hizmetler: Hareket etmenizden önce, Gulf Sigorta Asistans Servisi dış ülkelerle ilgili tehlikeler konusunda, aşılanma konularında, pasaport ya da vize işlemleri konularında, hava durumu hakkında ve belli yerlere seyahat ederken Devlet Daireleri ve özel hizmetler hakkında bilgiler verecek ve uyarılarda bulunacaktır. Gulf Sigorta Asistans Servisi, ayrıca yol güzergâhında özel tıbbi bakım ayarlayacaktır (örneğin diyaliz, tekerlekli sandalye vb. gibi).

Acil Durum Seyahat Acentesi Hizmeti: Gulf Sigorta Asistans Servisi, sigortalıya uçak ve otel rezervasyonları için 24 saat seyahat acentesi hizmeti verecektir. Gulf Sigorta Asistans Servisi aynı zamanda, sigortalının kredi kartıyla uçak bileti ve diğer hizmetlerin ödenmesini sağlayacaktır. Bunun yanında, ücreti ödenmiş biletin havaalanı gişelerinden alınması ya da biletin posta ya da kurye ile yollanması hizmetleri, sigortalı için Gulf Sigorta Asistans Servisi tarafından sağlanacaktır.

1. Teminatlarımız her bir Türkiye seyahati için 24 saat boyunca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde geçerlidir. Seyahat poliçelerinde seyahat başına azami teminat süresi 30 gün ile sınırlıdır. Teminatlarımız sigortalının poliçe başlangıç tarihi itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ilk seyahat süresince geçerlidir. (Single Entry)
2. Sigorta teminatı sadece Türkiye’de geçerlidir.
3. 18 ile 65 yaşları (bu yaşlar da dâhil) arasında olan veya ebeveynleri beraberinde 6 ay ve 17 (dâhil) yaş arasında olan kişiler teminat kapsamına alınabilinir.

Seyahatten, araç kiralamaya, hastaneden, estetiğe, mücevherden, giyime, yemeğe Avrupa – AilemCard üyelerine özel ayrıcalıklar yaratıyoruz.