Doğal Afet ve Covid Destek Planı

Doğal Afet ve Covid Destek Planı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 18-65 yaş arasında olup ev sahibi veya kiracı olan sigortalının evinin, Sel, Deprem, Kasırga, Tayfun vb. bir doğal afet sebebiyle kullanılmaz hale gelmesi durumunda meydana gelecek maddi zararı sigorta poliçesi limitleri dâhilinde teminat altına almaktadır.

Ayrıca sigortalı kişinin, sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek yaşam kaybı ve sürekli sakatlık veya Covid-19 salgın enfeksiyonu dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde hastanede yatarak tedavi edilmesi halinde sigortalıya sigorta poliçesi limitleri dahilinde maddi destek sağlamaktadır.

Ürün İle İlgili Önemli Bilgiler

Gulf Sigorta Doğal Afet Güvencesi ürünü son dönemde hayatımız için önemli bir tehdit haline gelen COVID-19 virüsünü de kapsam altına alarak benzerleri karşısında fark yaratmaktadır.

Sunduğumuz Teminatlar
Doğal Afet ve Covid Destek Planı ile sigortalıların sahip olabileceği teminatlar aşağıda sıralanmıştır;

Doğal Afet Güvencesi
– Sel-Su Baskını(Seylap)
– Deprem, Yanardağ Patlaması (püskürmesi), (Sadece Eşyalar için) o Kasırga, Tayfun, Fırtına veya Siklon
– Dolu

Ferdi Kaza
– Kazaen Yaşam Kaybı
– Kazaen Sürekli Sakatlık

COVID 19 – Günlük Hastane Tazminatı

Kimler Faydalanabilir?
Ev sahibi veya kiracı olması fark etmeksizin 18-65 yaş arasında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya daimi ikamet adresleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan kişiler Doğal Afet ve Covid Destek Planı Sigorta Poliçesine Sahip olabilir ve Gulf Sigorta’nın sunduğu teminatlar ve avantajlardan faydalanabilir.

GULF Sigorta Ürünleri İle Hayatınızı Güvence altına Alın!